Biznes i przemysł

Jak ogłosić upadłość firmy?

0

Każdego roku wielu przedsiębiorców jest zmuszonych do ogłoszenia upadłości swoich firm. W przypadku utraty płynności finansowej lub nadmiernego zadłużenia okazuje się to być jedynym rozsądnym rozwiązaniem. Kto i kiedy powinien zgłosić wniosek o upadłość przedsiębiorstwa?

Kto powinien ogłosić upadłość firmy?

Upadłość firmy mogą ogłosić zarówno spółki osobowe i kapitałowe, jak również osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Przesłanką ku temu może być niewypłacalność finansowa dłużnika. Mówimy o niej kiedy przedsiębiorca nie jest wstanie uregulować swoich zobowiązań pieniężnych przez okres dłuższy niż trzy miesiące. Istnieje także przesłanka bilansowa, o której mówimy kiedy zobowiązania finansowe dłużnika są większe niż wartość jego majątku przez okres 24 miesięcy. Należy pamiętać, że przedsiębiorca ma 30 dni na złożenie wniosku o upadłość firmy, liczone od momentu wystąpienia stanu niewypłacalności. Brak ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa w terminie może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną dłużnika bądź członków spółki.

Upadłość firmy – konsekwencje

Najważniejszą konsekwencją ogłoszenia upadłości firmy jest utrata zarządu nad majątkiem przez dłużnika, który zostaje przejęty przez syndyk. Syndykiem nazywamy osoby bezpośrednią odpowiadającą za postępowanie upadłościowe. Z dniem ogłoszenia upadłości majątek przedsiębiorcy przekształca się w tzw. masę upadłości. Środki uzyskane w wyniku jej likwidacji mają za zadanie zaspokoić potrzeby wierzycieli.

Upadły zostaję wykreślony z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w momencie zakończenia postępowania upadłościowego. Należy pamiętać, że osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą nie traci na zawsze możliwości posiadania firmy. Po zakończeniu postępowania upadłościowego dłużnik może zdecydować się na kolejny biznes.

Nowością w postępowaniu upadłościowym jest tzw. pre-pack czyli przygotowana likwidacja. Polega na sprzedaży przedsiębiorstwa bez odpowiedzialności za długi poprzedniego właściciela.W ramach pre-packu można sprzedać całość firmy, jej zorganizowaną cześć lub istotne aktywa. Dzięki takiej praktyce upadłość przedsiębiorstw nie musi oznaczać ich zniknięcia z mapy gospodarczej Polski.

Dlaczego serwisy internetowe ograniczają długość artykułów?

Previous article

Kask motocyklowy – czym kierować się przy wyborze?

Next article

Comments

Comments are closed.