Biznes i przemysł

Odbiór odpadów niebezpiecznych – na jakiej zasadzie działa?

Odbiór odpadów niebezpiecznych – na jakiej zasadzie działa?
0

Niebezpieczne odpady muszą być transportowane zgodnie z przepisami, przez firmę posiadającą stosowne zezwolenia. Przedsiębiorca zlecający odbiór odpadów powinien upewnić się, że przekazuje je uprawnionemu podmiotowi. Które typy odpadów wiążą się z obowiązkiem zagwarantowania szczególnych warunków podczas transportu? Jak poradzić sobie z problemem utylizacji generowanych przez firmę odpadów oraz jakie warunki muszą być spełnione podczas przewozu?

Przepisy dotyczące transportu odpadów niebezpiecznych

W naszym kraju kwestie transportu odpadów są określone poprzez ustawę. Zgodnie z nią przewóz, zbieranie, przetwarzanie, jak również utylizowanie odpadów zaliczamy do jednego procesu określonego jako gospodarowanie odpadami. Aby wykonywać czynności zaliczane do tej grupy, należy posiadać specjalne zezwolenia.

Zezwolenie na przewóz odpadów może zostać wydane podmiotowi, który dokonuje transportu odpadów własnych lub przedsiębiorstwu, które zajmuje się świadczeniem usług transportowych. Coraz więcej firm generujących odpady korzysta z ofert wyspecjalizowanych firm, które oferują odbiór odpadów niebezpiecznych. Pozwala to do pewnego stopnia pozbyć się odpowiedzialności za odpady.

Odbiór odpadów niebezpiecznych – kto odpowiada za utylizację?

Jeśli odbiorca nie posiada licencji na przetwarzanie oraz unieszkodliwianie odpadów, wówczas mimo przekazania mu odpadów, odpowiedzialność za ich prawidłowe unieszkodliwienie lub utylizację w dalszym ciągu spoczywa na ich wytwórcy. Odbiorca odpowiada natomiast w tym wypadku za ich prawidłowy transport do miejsca w którym zostaną zutylizowane lub przetworzone. Jeżeli natomiast odbiorca ma licencję na utylizacje, wówczas przekazując mu odpady, pozbywamy się całej odpowiedzialności za ich dalszy los.

Jakie odpady są objęte regulacjami?

Regulacjami dotyczącymi transportu objęta została szczególna grupa odpadów określonych jako niebezpieczne. Do tej kategorii zakwalifikowane mogą zostać wszystkie odpady powodujące wysokie zagrożenie epidemiologiczne bądź też ekologiczne. Są to między innymi odpady olejowe i środki smarne, zużyte akumulatory oraz baterie, odpady azbestowe, chemiczne i nie tylko.

W transporcie odpadów wykorzystywane są odpowiednio dostosowane pojazdy dostawcze oraz ciężarowe. Warunki, w jakich musi przebiegać odbiór i transport, są określone przede wszystkim poprzez europejską umowę ADR i krajowe akty prawne. Zgodnie z umową ADR samochody transportujące odpady niebezpieczne muszą być oznakowane znormalizowanymi tablicami ADR.

Jak osiągnąć płaski brzuch?

Previous article

Rolety zewnętrzne – osłona oraz bezpieczeństwo

Next article

Comments

Comments are closed.